A+ A A-

Pejabat Struktural

Nama: Dr. TIN ZURAIDA, S.H.,M.Kn.    
NIP: 19600929 198703 2 002    
Golongan: IV/d    
Jabatan: Kepala Pusat Diklat    
             
Nama: H.ABDUL MANAN S.H., M.H.   Nama: EDI YULIANTO, S.H., M.H.
NIP:  19581201 198703 1 004   NIP: 19630701 199103 1 003
Golongan:  IV/b   Golongan: IV/b
Jabatan: Kabid Program dan Evaluasi   Jabatan: Kabid Penyelenggaraan Diklat 
             
Nama: MUHAMMAD SUBAIRI, S.H., M.Hum.   Nama: SUWANDA, S.H., M.H.
NIP: 19690408 199103 1 003   NIP: 19600507 198403 1 003
Golongan: IV/a   Golongan: IV/a
Jabatan: Kasubbid Program dan Kerjasama   Jabatan: Kasubbag Tata Usaha
             
Nama: ESTHER S, S.H., M.H.   Nama: SAANIH, SE
NIP: 19621108 199103 2 002   NIP: 19760907 200904 2 002
Golongan: IV/a   Golongan: III/b
Jabatan: Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan   Jabatan: Kasubbid Fasilitas Diklat
             
Nama: JAMALUDDIN, SE., M.M.        
NIP: 19690402 200502 1 001        
Golongan: III/d        
Jabatan: Kasubbid Pengajaran        
             

 

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Materi Diklat Menpim

Pra Jabatan
Pra Jabatan
Pra Jabatan
Pra Jabatan

Kegiatan Diklat Menpim Saat Ini

- - -

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In